timezone icon TimeZone (Europe/London)
Landsbygden levererar fossilfritt
Tuesday, March 27, 2018 11:00:00 AM BST - 11:45:00 AM BST
Ett webbinarium med forskaren Serina Ahlgren från RISE om jordbrukets potential att producera biobränsle, utan att påverka produktionen av mat. Men även jordbruket är ju en energianvändare och webbinariet kommer ta upp hur en gård kan bli självförsörjande på energi, bland annat genom att producera egna drivmedel och kvävegödsel. Hur mycket mark det går åt för jordbruket att bli självförsörjande, och vad det innebär i form av klimatpåverkan.

Serina Ahlgren har lett ett forskningsprojekt vid SLU och Lunds universitet om biodrivmedel och markanvändning i Sverige. En rapport publicerades i höstas där frågor togs upp om hur det svenska behovet av biodrivmedel 2030 i ökad utsträckning kan tillgodoses med inhemsk produktion och inhemsk råvara. Behöver vi ta jordbruksgrödor som konkurrerar med produktion av livsmedel och foder i anspråk? Vad får det för effekter på markanvändning, drivmedelskostnader och växthusgasutsläpp?

Serina redogör för slutsatserna i projektet där en slutsats är att det skulle vara möjligt att tillgodose Sveriges behov av biodrivmedel år 2030 med inhemsk råvara UTAN ökad åkermarksanvändning och på ett sätt som är hållbart ur klimatperspektiv.

Föreläsare

Serina Ahlgren
Serina Ahlgren är senior forskare vid RISE, Research Institutes of Sweden.

Om du inte använt Adobe Connect tidigare, klicka här: http://www.adobe.com/products/adobeconnect.html
Adobe, the Adobe logo, Acrobat and Adobe Connect are either registered trademarks or trademarks
of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.