timezone icon TimeZone (Europe/London)
Lämna eller stanna? - Valmöjligheter och stöd för unga i ”resten av Sverige”
Tuesday, April 10, 2018 11:00:00 AM BST - 11:45:00 AM BST
På det här webbinariet presenterar forskaren Lotta Svensson de viktigaste resultaten från sitt senaste projekt med antologin "Lämna eller stanna?" Där har hon låtit praktiker dela med sig av sina erfarenheter och strategier för att öka möjligheterna för unga människor att bo på sin hemort.

Under webbinariet pratar vi om möjligheter, villkor och normer kring ungas val av bostadsort. Hur vi kan utveckla Sverige bortom storstan tillsammans med unga vuxna.

Hennes pågående forskningsprojekt "Vilka unga ska utveckla landsbygden — och hur?" är förlagt vid Uppsala Universitet med finansiering från FORMAS. Syftet med det projektet är att teoretiskt belysa, förankra och utveckla de försök som görs för att göra unga mera delaktiga och ge dem möjligheter att påverka ortens och kommunens utveckling.

Föreläsare

Lotta Svensson
Lotta Svensson disputerade i sociologi vid Linköpings Universitet i juni 2006 med avhandlingen "Vinna och försvinna? - Drivkrafter bakom ungdomars utflyttning från mindre orter."

Om du inte använt Adobe Connect tidigare, klicka här: http://www.adobe.com/products/adobeconnect.html
Adobe, the Adobe logo, Acrobat and Adobe Connect are either registered trademarks or trademarks
of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.