Eduseries
Marcel Schmeier
Marcel Schmeier is onderwijsadviseur taal en rekenen bij Expertis Onderwijsadviseurs en heeft ruime ervaring als leerkracht en intern begeleider in het speciaal en regulier basisonderwijs. Hij weet als geen ander de theorie op een inspirerende wijze te vertalen naar de dagelijkse praktijk in de klas: "Werken aan onderwijskwaliteit doe je door het primaire proces te verbeteren: het lesgeven, en dan met name de instructie."
Marcel is bekend van zijn website onderwijsgek.nl, zijn Twitter-account @onderwijsgek.

Als u Adobe Connect nog nooit heeft gebruikt, dan kunt u meer informatie over
het programma vinden op: http://www.adobe.com/products/adobeconnect.html