Eduseries
Expliciete directe instructie: tips voor een goede les
dinsdag 2 december 2014, 11:30 - zaterdag 31 december 2016, 12:30
Door kwalitatief goede instructie en leerlingen actief te betrekken bij de inhoud van de lessen, wordt er een grote mate van betrokkenheid gerealiseerd, nemen gedragsproblemen af en neemt de leerwinst toe. Een effectieve leerkracht wacht niet totdat leerlingen uitvallen en extra hulp buiten de klas moeten ontvangen of op een eigen leerprogramma worden gezet.

Spreker

Marcel Schmeier
Marcel Schmeier is onderwijsadviseur taal en rekenen bij Expertis Onderwijsadviseurs en heeft ruime ervaring als leerkracht en intern begeleider in het speciaal en regulier basisonderwijs. Hij weet als geen ander de theorie op een inspirerende wijze te vertalen naar de dagelijkse praktijk in de klas: "Werken aan onderwijskwaliteit doe je door het 
primaire proces te verbeteren: het lesgeven, en dan met name de instructie."
Foto: Dorieke Fotografie, Zwolle

Als u Adobe Connect nog nooit heeft gebruikt, dan kunt u meer informatie over
het programma vinden op: http://www.adobe.com/products/adobeconnect.html