timezone icon TimeZone (Europe/London)
timezone icon TimeZone (Europe/London)
file
A-kasseregler - for revisorer og advokater
Tuesday, May 16, 2017 09:00:00 BST - 10:00:00 BST
Webinar om A-kasseregler for selvstændige - målrettet mod revisorer og advokater. Brug den opdaterede viden til at rådgive dine kunder. Vore specialister vil gennemgå relevante emner omkring forståelse af A-kasselovgivningen. På nogle områder har den tendens til at kolidere med anden vejledning eller almindelig sund fornuft. Vi vil komme omkring: - Hvornår regnes man i henhold til A-kasse lovgivningen for selvstændig (hoved- eller bierhverv) - Ophørsregler og dagpengeret - Efterløn og skattefri præmie

Breaking news - Arbejdsgruppe nedsat af Beskæftigelsesministeriet har udfærdiget rapport om nyt dagpengesystem for arbejdsmarkedet - i relation til selvstændige erhvervsdrivende. Vi løfter på webinaret sløret for hvad dette forslag indeholder

Mødeafholder

Niels Henrik Kjær Lassen og Inger Nex
Specialister ved Krifa Erhverv - med sammen mere end 40 års A-kasseerfaring

If you've never used Adobe Connect, get a quick overview: http://www.adobe.com/products/adobeconnect.html
Adobe, the Adobe logo, Acrobat and Adobe Connect are either registered trademarks or trademarks
of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.