timezone icon TimeZone (Europe/London)

file


Vad innebär GDPR, Dataskyddsförordningen?
Friday, October 13, 2017 01:00:00 PM BST - 01:30:00 PM BST
Kort om Dataskyddsförordningen:
Dataskyddsförordningen, ofta kallad GDPR som är den engelska förkortningen av General Data Protection Regulation, är en EU-förordning som börjar tillämpas i hela EU den 25 maj 2018 och då ersätter vår nuvarande Personuppgiftslag, PUL. I lagen finns bestämmelser om registrerade personers rätt till information, radering och striktare regler för samtycke. Det ställs även höga krav på företagens dokumentation och tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Syftet med lagen är dels att skydda den enskildes personliga integritet, dels att slå vakt om den starkt växande digitala ekonomin genom tydliga spelregler. Datainspektionen är den svenska tillsynsmyndigheten och överträdelser av lagen kan leda till böter på upp till 20 miljoner EUR.

file