timezone icon TimeZone (Europe/London)
logo-top-emails.jpg
Birgitte Rubæk fra Mindset4it
Birgitte Rubæk - Indehaver af MINDSET4IT

Læringskonsulent & Online Facilitator 

Online undervisning og læring.
Professionel didaktisk opbygning af E-læring og E-læringsforløb.
Undervisning med video som læringsressource.
Undervisning/formidling online via webinar.

Baggrund
BA - Folkeskolelærer  
MA - Dansk som andetsprog - Masterprojekt: Mennesket & Maskinen.

Kompetencer
Den pædagogiske og didaktiske anvendelse af IT, altså den bløde, personlige og brugerrettede vinkel. Teori omkring psykologiske barrierer og den mere praktiske del af IT bliver koblet sammen i hverdagen til gavn og værdi for den enkelte, for organisationen og for hele læringsniveauet.

file