timezone icon TimeZone (Europe/London)
logo-top-emails.jpg
eLearning i Adobe Connect - Training Modulet
Tuesday, April 24, 2018 12:00:00 PM BST - 12:30:00 PM BST
Dette webinar giver en præsentation af de væsentligste funktioner, der er inkluderet i Training modulet i Adobe Connect. 

Training modulet udbygger Adobe Connect fra at være et traditionel digitalt møderum til at inkludere LMS (Learning Management System) funktionalitet til at skabe både synkrone (live on-line kurser med tests) og asynkrone (on-demand e-læringsobjekter med tests). 

Vi viser eksempler på, at deltagernes aktiviteter bliver tracket og deres svar registreret eksempelvis som bestået/ikke bestået, procentdel rigtige svar osv. De trackede data kan eksporteres og danne grundlag for et kursusbevis eller give adgang til nye kurser. Det er muligt at opbygge et kursus flow med et pensum (curriculum) bestående af flere kurser, hvor der eksempelvis først bliver adgang til kursus 2 når kursus 1 er bestået osv. 

Målgruppen for dette webinar er alle, der har interesse i at kunne anvende Adobe Connects eLearning platform. Det er en forudsætning for at deltage i webinaret, at deltagerne har stiftet bekendtskab med det digitale møderum i Adobe Connect og med brug af Event modulet. 

Vært

Henrik Vindahl
Henrik har mere end 25 års erfaring inden for revision, management consulting, IT-sikkerhed og produktudvikling i finanssektoren og desuden med support af Adobe Connect.


file